Dnes je 4. júl 2020
English   |   Slovensky

Vážení priatelia,

peter dubecky

nestáva sa príliš často, že z roka uplynie len niekoľko týždňov a my už s určitosťou vieme, čím sa zapíše do histórie. Tentoraz si ale môžeme byť istí: o roku 2009 sa v budúcnosti zaručene nebude hovoriť inak, než ako o roku krízy. Vzhľadom na rozmery a globálny charakter hospodárskej recesie, ktorá postupne zachvátila celý svet, je to ale celkom pochopiteľné. Vo väčšine krajín sa kríza stala hlavnou spoločenskou témou a svojou závažnosťou načas zatienila ostatné problémy. Realitou dneška rezonujú naliehavé existenčné otázky – a či už chceme, alebo nie – naše uvažovanie i konanie, viac ako kedykoľvek predtým, ovplyvňujú financie. Mohla by preto vzniknúť obava, že v časoch takto vynútenej nadvlády pragmatizmu budú mnohé takpovediac „ekonomicky neužitočné“ spoločenské oblasti vytesnené na okraj záujmu, že kultúra a umenie stratia svoje doterajšie postavenie na úkor sfér, ktoré sa dnes javia ako dôležitejšie. Takáto obava je však zbytočná. Dejiny nás totiž už veľakrát presvedčili o pravom opaku. Veď boli to najmä zložité spoločenské obdobia, v ktorých kultúra zohrávala nesmierne dôležitú úlohu a umenie zažívalo paradoxne svoju najväčšiu konjunktúru. Ani neobvykle dynamický nárast návštevnosti, aký napriek celoplošnému zvýšeniu cien vstupeniek zaznamenali v prvých mesiacoch roka americké kiná, dozaista nie je žiadnou náhodou. Táto pozoruhodná skutočnosť len potvrdzuje to, že ani počas krízy ľudia nie sú ochotní na potrebu kultúry rezignovať, pretože umenie je pre ich duševný život rovnako dôležité ako vzduch, voda či potrava pre ten fyzický. Uspokojovať dopyt po kultúre a umení vždy bolo a stále zostáva jedným z hlavných poslaní i v prípade prehliadky FEBIOFEST. Preto pevne verím, že aktuálny ročník dokáže toto poslanie v plnej miere naplniť a tým, ktorí si vyberú z jeho bohatej programovej ponuky pomôže prostredníctvom filmových zážitkov na krízu a všetky jej nepríjemné dôsledky aspoň na chvíľu zabudnúť

Peter Dubecký
riaditeľ slovenskej časti prehliadky
FEBIOFEST 2009

Organizátori

sfuasfk febio febio

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku
S podporou Košického samosprávneho kraja
S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Generálny partner

katalog febiofest 2009

Katalóg na stiahnutie

Stiahnnite si kompletný katalóg filmov Febiofestu 2009.

Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
811 04 Bratislava

tel./fax: 00421/2/54652017
tel. :00421/2/54652018,-19
e-mail:

 
miesta a datumy
16. rocnik